INFORMACIJA

Visi priešgaisriniai FireBlock stiklai kampe turi nenuvalomą šilkografinį
ženklą, nurodantį stiklo gamintoją, stiklo pavadinimą ir priešgaisrinę klasę

KOKYBĖS GAIRĖS

Vertinant visų tipų FireBlock stiklų ir stiklo paketų, kurių sudėtyje yra FireBlock stiklai, kokybę, vadovaujamąsi šiomis Kokybės gairėmis.

Atsisiųsti PDF
CE

Eksploatacinių savybių deklracijoje (EC deklaracijoje) pateikiami duomenis apie konkretaus produkto savybes. Deklaracija priimta ir galioja visoje Europos sąjungoje. UAB „GLASSLT FIRE” išrašo Eksploatacinių savybių deklaraciją klientams pateikus užsakymą.

TRANSPORTAVIMO, MONTAVIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Transportuojant, sandėliuojant, montuojant ir naudojant FireBlock stiklus ir stiklo paketus, kurių sudėtyje yra Fireblock stiklai, būtina laikytis šių taisyklių.

ATSISIŲSTI PDF
NUORODOS