SERTIFIKATAI

FireBlock stiklų gamyba vykdoma remiantis Europos
sąjungos standartais, o visos priešgaisrinės medžiagos ir jų pagrindu
padarytos konstrukcijos yra bandomos pagal Europoje nustatytas normas

sertficon3

EN14449:2005/AC:2005

Gaminys ir gamybos sistema yra sertifikuoti ir atitinka standartą EN14449:2005/AC:2005. Statybinis stiklas. Daugiasluoksnis stiklas ir saugus daugiasluoksnis stiklas. Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas.

FireBlock stiklo savybės išbandytos pagal šiuos standartus:
EN12600:2003

Statybinis stiklas. Bandymas švytuokle. Lakštinio stiklo smūginio bandymo metodas ir klasifikavimas.

EN410:2011

Statybinis stiklas. Įstiklinimo šviesinių ir saulės spinduliuotės praleidimo charakteristikų nustatymas.

EN ISO 10140-2:2010

Akustika Laboratorinis pastato elementų garso izoliacijos matavimas. Ore sklindančio garso izoliacijos matavimas.

Priešgaisriniai testai atliekami vadovaujantis standartais:
EN13501-1:2007+A1:2010

Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal degumą. Klasifikavimas pagal atsako į ugnį bandymų duomenis.

EN13501-2:2008+A1:2010

Statybos gaminių ir pastato elementų klasifikacija pagal atsparumą ugniai. Klasifikavimas pagal atsparumo ugniai bandymų duomenis, išskyrus ventiliacijos įrangą.

EN1363-1:2012

Atsparumo ugniai bandymai. Bendrieji reikalavimai.

EN1363-2:2000

Atsparumo ugniai bandymai. Pakaitinės ir papildomos procedūros.

EN1364-1:2000

Nelaikančiųjų elementų atsparumo ugniai bandymai. Sienos.

EN1364-4:2007

Nelaikančiųjų elementų atsparumo ugniai bandymai. Apdarinės sienos. Dalinė konfigūracija.

EN1634-1:2009

Durų blokų, anginių sąrankų ir atidaromųjų langų blokų bei statybinių apkaustų elementų atsparumo ugniai ir apsaugos nuo dūmų bandymai. Durų, anginių ir atidaromųjų langų atsparumo ugniai bandymai.

EN1634-2:2009

Durų blokų, anginių sąrankų ir atidaromųjų langų blokų bei statybinių apkaustų elementų atsparumo ugniai ir apsaugos nuo dūmų bandymai. Statybinių apkaustų elementų bandymas jų atsparumui ugniai apibūdinti.

EN1634-3:2004

Durų ir anginių sąrankų, atidaromųjų langų ir statybinių apkaustų elementų atsparumo ugniai ir apsaugos nuo dūmų bandymai. 3 dalis. Durų ir anginių sąrankų apsaugos nuo dūmų bandymai.