INFORMACJA

Wszystkie ognioodporne szkła FireBlock w rogu posiadają nieusuwalny znak wykonany techniką sitodruku, na którym wskazany jest producent szkła, nazwa szkła oraz klasa ognioodporności.

centerinfo
infoicon1
WYTYCZNE JAKOŚCIOWE

Oceniając jakość wszystkich rodzajów szyb i pakietów szybowych FireBlock, w których skład wchodzą szkła FireBlock przestrzega się niniejszych wytycznych dotyczących jakości.

POBIERZ PDF
infoicon1
CE

W Deklaracji właściwości użytkowych (deklaracji CE) zawarte są dane dotyczące właściwości konkretnego produktu. Deklaracja została zaakceptowana i obowiązuje w całej Unii Europejskiej. UAB „GLASSLT FIRE” wydaje Deklarację właściwości użytkowych po złożeniu zamówienia przez Klienta.

infoicon
ZASADY TRANSPORTOWANIA, MONTOWANIA I UŻYTKOWANIA

Podczas transportowania, magazynowania, montowania i użytkowania szyb i pakietów szybowych FireBlock, w których skład wchodzą szkła FireBlock niezbędne jest przestrzeganie tych zasad.

POBIERZ PDF
nuorodosinformacija - glass fire
ODNOŚNIKI