PRODUKTY

Nawet bezpieczne szkło – hartowane, laminowane lub zbrojone, nie stanowi poważnej przeszkody dla rozprzestrzeniania się ognia podczas pożaru i pęka w pierwszych minutach. Powstrzymać ogień może jedynie specjalne szkło ogniochronne. Wyróżnia się trzy podstawowe jego klasy:

Klasa E

Klasa E – szkło przez pewien czas powstrzymuje płomienie, dym i inne produkty spalania, nie chroni jednak przed rozprzestrzenianiem się wysokiej temperatury.

Klasa EW

Klasa EW – szkło wyższej klasy, które może powstrzymać płomienie, dym, inne produkty spalania oraz częściowo ograniczyć rozprzestrzenianie się wysokiej temperatury. Promieniowanie cieplne nie może przekroczyć ustalonego poziomu – maks. 15 kW/m2.

Klasa EI

Klasa EI – szkło najwyższej klasy, powstrzymujące płomienie, dym, inne produkty spalania oraz uniemożliwiające rozprzestrzenianie się gorąca. W określonym czasie po przeciwnej niż ogień stronie szkła temperatura nie powinna przekroczyć 140°C. Konstrukcja takiego szkła zapewnia skuteczność podczas pożaru – po pęknięciu szkła hartowanego zaczyna działać znajdujący się między taflami żel ogniochronny, absorbujący energię, który pod działaniem temperatury staje się nieprzezroczysty, stwarzając w taki sposób odpowiednią barierę dla rozprzestrzeniania się pożaru.

Szkło FireBlock ma najwyższą klasę odporności ogniowej EI.

Dzięki systemowi FireBlock jest zaliczane również do bezpiecznego laminowanego szkła klasy 1/B/1.

1. Żel ogniochronny
2. Szkło hartowane
3. Uszczelnienie wewnętrzne
4. Ramka dystansowa
5. Uszczelnienie zewnętrzne

1. Zewnętrzne szkło szyby zespolonej
2. Szyba z powłoką
3. Ramka dystansowa szyby zespolonej
4. Żel ogniochronny
5. Szkło hartowane

6. Uszczelnienie wewnętrzne
7. Ramka dystansowa
8. Uszczelnienie zewnętrzne