CERTYFIKATY

Produkcja szkła FireBlock jest prowadzona zgodnie z normami unijnymi, wszystkie materiały przeciwpożarowe i wykonane na ich bazie konstrukcje są badane według ustalonych w Europie wymagań.

sertficon3

EN14449:2005/AC:2005

Wyrób I system produkcji są certyfikowane i zgodne z normą EN14449:2005/AC:2005. Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Ocena zgodności. Zgodność wyrobu z normą.

Właściwości szkła FireBlock zostały przetestowane zgodnie z tymi standardami:

PN-EN 12600:2004

Szkło w budownictwie. Badanie wahadłem. Udarowa metoda badania i klasyfikacja szkła płaskiego.

PN-EN 410:2011

Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia.

PN-EN ISO 10140-2:2011

Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych.

Testy przeciwpożarowe są wykonywane zgodnie z poniższymi normami:

PN-EN 13501-1:2008
Stopień palności – reakcja na ogień.

PN-EN 13501-2:2016-07
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.

PN-EN1363-1:2001
Badania odporności ogniowej. Wymagania ogólne.

PN-EN 1363-2:2001
Badania odporności ogniowej. Procedury alternatywne i dodatkowe.

PN-EN1364-1:2001
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Ściany.

PN-EN1364-4:2014
Badanie odporności ogniowej elementów nienośnych. Ściany osłonowe częściowa konfiguracja.

PN-EN 1634-1:2014
Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych.

PN-EN 1634-2:2009
Badanie odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych, otwieranych okien i elementów okuć budowlanych. Badanie odporności ogniowej charakteryzujące elementy okuć budowlanych.

PN-EN 1634-3:2006+AC:2006 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. Sprawdzenie dymoszczelności drzwi i żaluzji.